Informacja dot. zawieszenia funkcjonowania placówki

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi „częściowego” przywrócenia opieki nad dziećmi w naszym przedszkolu, uprzejmie informuję, że prawdopodobny termin przywrócenia funkcjonowania naszej placówki to 25 maj 2020 roku.

Trudno jednoznacznie określić na jakich zasadach opierać się będzie organizacja pracy przedszkola, ponieważ wymagania w tym zakresie zostaną dopiero wydane przez przedstawicieli organów naczelnych oraz centralnych i na dzień dzisiejszy nie są one znane. Biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację, w której nie dostrzega się symptomów ustąpienia stanu epidemicznego COVID-19, można założyć, że będą one identyczne jakie obowiązują do dnia 22 maja 2020 roku.  Nasza praca, nasze zadania – jak również zadania Państwa związane z świadczeniem usług przez przedszkole dla Państwa dzieci, najprawdopodobniej opierać będą się w głównej mierze na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dlatego też aktualnie, przy dużym udziale organu prowadzącego, pracownika BHP i konsultacjach z pracownikami Sanepidu trwają prace przygotowawcze, w tym zakupy odpowiedniego sprzętu mogącego w jak największym stopniu zagwarantować bezpieczeństwo pobytu Państwa dzieci, jak i świadczenia pracy pracowników w przedszkolu. Warto zaznaczyć, że w naszym przedszkolu przygotowywane są posiłki – tu też organ prowadzący musi spełnić odpowiednie wymagania. Opracowywane są procedury, które określały będą organizację i funkcjonowanie przedszkola, po jego otwarciu, w tym np. ilość dzieci w grupach, godziny pracy przedszkola, itd.

Niewątpliwie, obecny czas, to czas trudny, to czas z którym wszyscy spotykamy się po raz pierwszy. Domyślam się, że wszyscy chcielibyśmy wrócić do rzeczywistości sprzed epidemii, jednak musimy wszyscy pamiętać, że zagrożenie cały czas jest aktualne. Dlatego w naszych wspólnych działaniach potrzeba nam wszystkim dużo rozsądku, rozwagi i odpowiedzialności – czego sobie i Państwu życzę.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Dziasek

 

Skip to content