DOKUMENTY

STATUT – pobierz

 

Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci – pobierz

Załącznik nr 1 – Upoważnienia wielokrotne – pobierz

Załącznik nr 2 – Lista osób upoważnionych – pobierz

Załącznik nr 3 – Upoważnienie jednorazowe – pobierz

Załącznik nr 4 – Rejestr upoważnień – pobierz

 

Procedury bezpiecznego pobytu dziecka – pobierz

 

Procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Wrocławskie Skauty II” we Wrocławiu w okresie stanu epidemicznego COVID – 19 – pobierz

Załącznik nr 1 mycie rąk- pobierz

Załącznik nr 2 dezynfekcja – pobierz

Załącznik nr 3 zdejmowanie rękawiczek – pobierz

Sprawdź Naszą Ofertę