OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI DO 24 MAJA

„Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zawieszenie działalności placówek oświatowych zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku.

Sekretariat przedszkola jest czynny w godzinach 8:00-14:00. Od 20.03.2020 r. placówka jest zamknięta dla osób z zewnątrz. Kontakt możliwy pod numerem tel. 576 044 875 lub pod adresem email sekretariatu: biuro2@wroclawkieskauty.pl

Z poważaniem
Jerzy Dziasek

Skip to content