Typowy dzień Wrocławskich Skautów

DZIEŃ WROCŁAWSKICH SKAUTÓW

6.30- 8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach np. zabawy stolikowe, puzzle, klocki itp., poranne ćwiczenia ruchowe.
8.00- 9.00 Czynności samoobsługowo-higieniczne, śniadanie.

9.00-12.00 Projektowanie wspólnie z dziećmi zajęć obowiązkowych i dodatkowych, uwzględniających propozycję dzieci, ich zainteresowania i potrzeby. Zabawy ruchowe, gry sportowe, pląsy przy muzyce, zajęcia plastyczne dla chętnych, pobyt na przedszkolnym placu zabaw, wycieczki, spacery, imprezy wynikające z harmonogramu imprez.

12.00-13.00– Obiad.

13.00-15.00– Leżakowanie dla chętnych dzieci, relaksacja na poduszkach, czytanie bajek przez nauczyciela lub chętnych rodziców, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zajęcia obowiązkowe, zabawy indywidualne, tematyczne, utrwalanie materiału, praca wyrównawcza.

15.00-15.30 Podwieczorek.

15.30-17.30 Kontynuacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych, gry, zabawy dydaktyczne w sali lub na placu zabaw, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań wg potrzeb dzieci.

Skip to content