TABLICA OGŁOSZEŃ

CO NOWEGO U WROCŁAWSKICH SKAUTÓW

ZAMKNIĘCIE PLACÓWKI DO 24 MAJA

„Szanowni Rodzice, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zawieszenie działalności placówek o