DOKUMENTY

STATUT – Pobierz

 

Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci – Pobierz

Załącznik nr 1 – Upoważnienia wielokrotne – Pobierz

Załącznik nr 2 – Lista osób upoważnionych – Pobierz

Załącznik nr 3 – Upoważnienie jednorazowe – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rejestr upoważnień – Pobierz

 

Procedury bezpiecznego pobytu dziecka – Pobierz

 

Aneks do umowy – Pobierz

 

Procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Wrocławskie Skauty III” we Wrocławiu w okresie stanu epidemicznego COVID – 19 – Pobierz

Załącznik nr 1 mycie rąk- Pobierz

Załącznik nr 2 dezynfekcja – Pobierz

Załącznik nr 3 zdejmowanie rękawiczek – Pobierz

Sprawdź Naszą Ofertę