DOKUMENTY

PRZEDSZKOLE

STATUT – pobierz

 

Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci – pobierz

Załącznik nr 1 – Upoważnienia wielokrotne – pobierz

Załącznik nr 2 – Lista osób upoważnionych – pobierz

Załącznik nr 3 – Upoważnienie jednorazowe – pobierz

Załącznik nr 4 – Rejestr upoważnień –pobierz

 

Procedury bezpiecznego pobytu dziecka – pobierz

Regulamin wycieczek – pobierz

Regulamin monitoringu – pobierz

Procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Wrocławskie Skauty IV” we Wrocławiu w okresie stanu epidemiologicznego COVID-19 – pobierz

 

ŻŁOBEK

STATUT – pobierz

 

Regulamin żłobka – pobierz

Załącznik nr 1 – Upoważnienia wielokrotne – pobierz

Załącznik nr 2 – Upoważnienia jednorazowe – pobierz

Regulamin monitoringu – pobierz

Sprawdź Naszą Ofertę