ZAPISY I REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

WROCŁAWSKIE SKAUTY I

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola Wrocławskie Skauty I na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji prowadzonego przez miasto Wrocław.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2020/2021.

Zarządzenie Prezesa w sprawie określenia kryteriów, punktacji, niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, kalendarza postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
wraz z określeniem terminu składania dokumentów do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty I” we Wrocławiu – Pobierz

Zarządzenie Dyrektora w sprawie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty I” we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021 – Pobierz

Załączniki do zarządzenia Dyrektora

Załącznik nr 1 oraz nr 2

Załącznik nr 3

___________________________________________________________________________________________________

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolach Wrocławskie Skauty I, Wrocławskie Skauty II oraz Wrocławskie Skauty III nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają wolę kontynuacji w wyznaczonym terminie.

Deklaracja kontynuacji

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W CIĄGU ROKU:

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
* Z naszej strony internetowej
* Z sekretariatu przedszkola.
Uwaga: prosimy „wniosek o przyjęcie dziecka” drukować dwustronnie na jednej kartce papieru

<<DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA>>

Co należy ze sobą zabrać:
* Wypełnioną kartę zapisu dziecka w jednym egzemplarzu
* Dowód osobisty
* Nr pesel dziecka

UWAGA!!!!!!!!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które maja na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście.

Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie 20-25 marca. Należy je następnie wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji. Nie składamy wniosków osobiście w placówce pierwszego wyboru, jak było do tej pory!

 

Więcej informacji na stronie:

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-parents/main.action

Sprawdź Naszą Ofertę