ZAPISY I REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLA

WROCŁAWSKIE SKAUTY I

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola Wrocławskie Skauty I na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji prowadzonego przez miasto Wrocław.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2020/2021.

Zarządzenie Prezesa w sprawie określenia kryteriów, punktacji, niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, kalendarza postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
wraz z określeniem terminu składania dokumentów do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty I” we Wrocławiu – pobierz

Zarządzenie Dyrektora w sprawie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty I” we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021 – pobierz

Załączniki do zarządzenia Dyrektora

Załącznik nr 1 oraz nr 2

Załącznik nr 3

___________________________________________________________________________________________________

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolach Wrocławskie Skauty I, Wrocławskie Skauty II oraz Wrocławskie Skauty III nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają wolę kontynuacji w wyznaczonym terminie.

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W CIĄGU ROKU:

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
* Z naszej strony internetowej
* Z sekretariatu przedszkola.
Uwaga: prosimy „wniosek o przyjęcie dziecka” drukować dwustronnie na jednej kartce papieru

<<DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA>>

Co należy ze sobą zabrać:
* Wypełnioną kartę zapisu dziecka w jednym egzemplarzu
* Dowód osobisty
* Nr pesel dziecka

Sprawdź Naszą Ofertę