Harmonogram dnia


DZIEŃ WROCŁAWSKICH SKAUTÓW

6.30 – 8.00 – otwarcie przedszkola, swobodne zabawy i dowolne zajęcia według pomysłów i zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, poranne zabawy ruchowe, rozmowy z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci;

8.00 – 8.30 – zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole, ćwiczenia ogólnorozwojowe, czas do dyspozycji nauczyciela; czynności porządkowe w sali, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka – przygotowanie do śniadania;

8.30 – 9.00 śniadanie;

9.00 – 10.00 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą – zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz zajęcia dodatkowe, w szczególności z języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno – muzyczne, itp.;

10.00 – 10.15 II śniadanie;

10.15 – 11.30 – wycieczki, wyjścia na spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, w razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zajęcia dodatkowe;

11.30 – 12.00 I danie;

12.00 – 13.30 – leżakowanie dla chętnych dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek), zabawy swobodne i zespołowe w sali i ogrodzie; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, czas do dyspozycji nauczyciela, zajęcia dodatkowe;

13.30 – 14.00 II danie, podwieczorek;

14.00 – 15.00 – relaks z bajką i muzyką; zabawy swobodne i zespołowe w sali i ogrodzie; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, czas do dyspozycji nauczyciela;

15.00 – 17.30 – zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne według zainteresowań, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna, zajęcia dodatkowe;

13.00 – 17.30 – odbiór dzieci z przedszkola.

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty II
ul. Kiełczowska 177, Wrocław
576 044 875
biuro2@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content