Nasze projekty


„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Celem programu jest promowanie wśród dzieci czytelnictwa, zainteresowania bajką
i baśnią, jako sposobu na rozwój, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Autor projektu:
Ludmiła Fabiszewska

Czas realizacji:

25.09-2021 – 25.06.2022

Nauczyciele realizujący projekt:

Karolina Małolepsza

Joanna Husak

Dorota Dobrowolska

Paulina Janas

Małgorzata Grądowa

PROJEKT REALIZOWANY W GRUPACH DZIECI SZEŚCIOLETNICH.

Cele i założenia projektu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcenie do posługiwania się poprawną polszczyzną
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolu. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury o oczywiście małego pluszowego misia.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 10. promocja przedszkola,
 11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt podzielony jest na 6 modułów t.j.:

 1. Książki dzieciństwa
 2. Mały Miś w świecie emocji
 3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem
 4. Zmisiowany Eko – kalendarz
 5. Misiowe laboratorium „Czterech Żywiołów”
 6. Mały Miś i super tajny projekt

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

„WROCŁAWSKI SKAUT” – PROJEKT EDUKACYJNY

Założeniem projektu jest ujawnianie, zdobywanie i doskonalenie konkretnych uzdolnień, a także rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dziecka.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 1. Piątek – dzień tygodnia, w którym zdobywana jest dana sprawność.
 2. Element ubioru dziecka – kolor zielony.
 3. Jedynym warunkiem zdobycia sprawności jest aktywność dziecka na zajęciach, zainteresowanie się danym tematem.
 4. Nagroda – zdobycie sprawności w postaci naklejki wklejanej do „Albumu sprawności”.

SPRAWNOŚCI DO ZDOBYCIA w I SEMESTRZE:

„Gimnastyk”

„Życzliwek”

„Przyjaciel Pluszowego Misia”

„Górnik”

„Mistrz gier i zabaw”

„Mistrz ozdób choinkowych”

„Porządnicki”

„Przyjaciel Kubusia Puchatka”

„Najlepszy wnuczek/wnuczka”

„Miłośnik zimy”

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty II
ul. Kiełczowska 177, Wrocław
576 044 875
biuro2@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content