ZAPISY I REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

WROCŁAWSKIE SKAUTY II

WE WROCŁAWIU

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola Wrocławskie Skauty II na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji prowadzonego przez miasto Wrocław.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2022/2023.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty II” we Wrocławiu na rok szkolny 2022/2023 – Pobierz

Załączniki do zarządzenia Dyrektora

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 – 5

Załącznik nr 6-7

___________________________________________________________________________________________________

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Wrocławskie Skauty II nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają wolę kontynuacji w wyznaczonym terminie.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W CIĄGU ROKU:

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
* Z naszej strony internetowej
* Z sekretariatu przedszkola.
Uwaga: prosimy „wniosek o przyjęcie dziecka” drukować dwustronnie na jednej kartce papieru

<<DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA>>

Co należy ze sobą zabrać:
* Wypełnioną kartę zapisu dziecka w jednym egzemplarzu
* Dowód osobisty
* Nr pesel dziecka

Sprawdź Naszą Ofertę