ZAPISY I REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLA

WROCŁAWSKIE SKAUTY II

WE WROCŁAWIU

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola Wrocławskie Skauty II na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w wersji elektronicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2019/2020.

Zarządzenie organu prowadzącego dot. rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 – pobierz

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów – pobierz

Kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe – pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Skauty II – pobierz

___________________________________________________________________________________________________

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolach Wrocławskie Skauty I, Wrocławskie Skauty II oraz Wrocławskie Skauty III nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają wolę kontynuacji w wyznaczonym terminie.

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W CIĄGU ROKU:

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
* Z naszej strony internetowej
* Z sekretariatu przedszkola.
Uwaga: prosimy „wniosek o przyjęcie dziecka” drukować dwustronnie na jednej kartce papieru

<<DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA>>

Co należy ze sobą zabrać:
* Wypełnioną kartę zapisu dziecka w jednym egzemplarzu
* Dowód osobisty
* Nr pesel dziecka

Sprawdź Naszą Ofertę