Projekty Unijne


Harmonogram wsparcia – pobierz

Harmonogram wsparcia Grudzień – pobierz

Harmonogram wsparcia Styczeń – pobierz

Harmonogram wsparcia Luty – pobierz

Harmonogram wsparcia Marzec aktualizacja z dnia 10.03.2020 – pobierz

Harmonogram wsparcia dla kadry – pobierz

 

Informacja o dostępności Przedszkola dl OzN – pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_wersja dostępna dla OzN – pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz

Załącznik nr 2 – pobierz

Załącznik nr 3 – pobierz

Załącznik nr 4 – pobierz

Załącznik nr 5 – pobierz

Załącznik nr 6 – pobierz

Załącznik nr 7 – pobierz

 O PROJEKCIE

Nr Projektu: RPDS.10.01.02-02-0011/19

Tytuł Projektu: Nowe miejsca przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Wrocławskie Skauty II

Nr naboru: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF

Cel Projektu:

Zwiększenie o 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego liczby miejsc przedszkolnych na osiedlu Zgorzelisko we Wrocławiu poprzez utworzenie 2 nowych oddziałów w Przedszkolu Publicznym Wrocławskie Skauty II oraz niwelacja deficytów rozwojowych i zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 50 dzieci w wieku przedszkolnym oraz zwiększenie kompetencji 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Grupę docelową stanowią:

  1. Przedszkole Publiczne Wrocławskie Skauty II na Kiełczowskiej 177, która w ramach projektu zostanie powiększona o 2 oddziały po 25 miejsc każdy.
  2. 50 dzieci (26 dziewczynek; 24 chłopców) w wieku przedszkolnym.
  3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkujący zgodnie z KC na terenie Gminy Wrocław i w 20% na terenie Gminy Długołęka.
  4. 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego (10K).

Główne zadania:

Zad. 1 Adaptacja i wyposażenie lokalu

Zad. 2 Prowadzenie działalności bieżącej

Zad. 3 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne:

-zajęcia specjalistyczne–logopedyczne

-zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

-zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej

Zad. 4 Dodatkowe zajęcia edukacyjne

-zajęcia z języka angielskiego

-zajęcia „Kodowanie i programowanie”

Zad. 5 Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli

Główne rezultaty:

10 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

45 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.07.2019 r. – 31.08.2020 r.

Wartość projektu wynosi  973 743,12 zł, z czego dofinansowanie z UE: 812 620,62 zł.

Biuro projektu:

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty II

  1. Kiełczowska 177

51-315 Wrocław
tel. 576 044 875
mail: biuro2@wroclawskieskauty.pl

Koordynator Projektu: Jerzy Dziasek

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty II
ul. Kiełczowska 177, Wrocław
576 044 875
biuro2@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content