HARMONOGRAM DNIA

DZIEŃ WROCŁAWSKICH SKAUTÓW

6.30 – 8.00 – otwarcie przedszkola, swobodne zabawy i dowolne zajęcia według pomysłów i zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, poranne zabawy ruchowe, rozmowy z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci;

8.00 – 8.30 – zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole, ćwiczenia ogólnorozwojowe, czas do dyspozycji nauczyciela; czynności porządkowe w sali, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka – przygotowanie do śniadania;

8.30 – 9.00 – śniadanie;

9.00 – 10.10 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą – zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz zajęcia dodatkowe, w szczególności z języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno – muzyczne, itp.;

10.10 – 11.00 – wycieczki, wyjścia na spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, w razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zajęcia dodatkowe;

11.00 – 12.00 – I danie + podobiadek;

12.00 – 13.00 – leżakowanie dla chętnych dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek), zabawy swobodne i zespołowe w sali i ogrodzie; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, czas do dyspozycji nauczyciela, zajęcia dodatkowe;

13.00 – 14.00 – II danie;

14.00 – 14.50 – relaks z bajką i muzyką; zabawy swobodne i zespołowe w sali i ogrodzie; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, czas do dyspozycji nauczyciela;

14.50 – 15.00 – podwieczorek;

15.00 – 17.00 – zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne według zainteresowań, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna, zajęcia dodatkowe;

13.00 – 17.30 – odbiór dzieci z przedszkola.

Sprawdź Naszą Ofertę