ZAPISY I REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

WROCŁAWSKIE SKAUTY III

WE WROCŁAWIU

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty III” na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w wersji papierowej, w trybie i na zasadach identycznych jak rekrutacja prowadzona przez Urząd Miejski we Wrocławiu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2019/2020.

Zarządzenie Prezesa w sprawie określenia kryteriów, punktacji, niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, kalendarza postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
wraz z określeniem terminu składania dokumentów do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty III” we Wrocławiu – pobierz

Zarządzenie Dyrektora w sprawie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty III” we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020 – pobierz

Załączniki do zarządzenia Dyrektora

Załączniki nr 1 oraz nr 2

Załącznik nr 3

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty III” we Wrocławiu na rok szkolnym 2019/2020 – pobierz

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego „Przedszkola Wrocławskie Skauty III” we Wrocławiu na rok 2019/2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

___________________________________________________________________________________________________

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolach Wrocławskie Skauty I, Wrocławskie Skauty II oraz Wrocławskie Skauty III nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają wolę kontynuacji w wyznaczonym terminie.

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W CIĄGU ROKU:

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
* Z naszej strony internetowej
* Z sekretariatu przedszkola.
Uwaga: prosimy „wniosek o przyjęcie dziecka” drukować dwustronnie na jednej kartce papieru

<<DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA>>

Co należy ze sobą zabrać:
* Wypełnioną kartę zapisu dziecka w jednym egzemplarzu
* Dowód osobisty
* Nr pesel dziecka

Sprawdź Naszą Ofertę