Harmonogram dnia


6:30 – 8:00 – otwarcie przedszkola, schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodne zabawy i dowolne zajęcia według pomysłów i zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, poranne zabawy ruchowe, rozmowy z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci;

8:00 – 8:20 – zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole, ćwiczenia ogólnorozwojowe, czas do dyspozycji nauczyciela; czynności porządkowe w sali, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka – przygotowanie do śniadania;

8:20 – 9:00 śniadanie;

9:00 – 10:00 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą – zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz inne zajęcia, w szczególności z języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno – muzyczne, itp.;

10:00 – 11:20 – wycieczki, wyjścia na spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, w razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek;

11:20 – 12:00 I danie;

12:00 – 13:20 – Odpoczynek dla chętnych dzieci (np. leżakowanie – dzieci 3-letnie, odpoczynek na dywanie – dzieci starsze), słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek), zabawy swobodne oraz zespołowe w sali i ogrodzie; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, czas do dyspozycji nauczyciela;

13:20 – 14:00 II danie;

14:00 – 14:30 – relaks z bajką i muzyką; zabawy swobodne i zespołowe w sali i ogrodzie; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, czas do dyspozycji nauczyciela;

14:30-14:45 – podwieczorek;

14:45 – 17:30 – zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne według zainteresowań, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna, zajęcia dodatkowe;

13:00 – 17:30 – odbiór dzieci z przedszkola.

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty IV
ul. Radkowska 26, 50-537 Wrocław
533 841 455
biuro4@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content