Nasze projekty


Projekty i akcje realizowane w naszym przedszkolu

 

1. „Zuch przedszkolak”

Naczelnym celem projektu jest wykorzystanie elementów metodyki zuchowej w rozwijaniu samodzielności i zaradności dzieci orz przyswajaniu norm i zachowań społecznych. Budowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy przez zabawę „w coś, w kogoś”. Uwrażliwienie na piękno przyrody, praca w grupach.

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Celem programu jest promowanie wśród dzieci czytelnictwa, zainteresowania bajką i baśnią, jako sposobu na rozwój, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka; tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa wszystkich Polaków czytających i nieczytających tak, aby każdy miał równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książek.

O PROJEKCIE – KLIK!

3. „Kreatywny przedszkolak”

Głównymi celami projektu są kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchomianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest pokazywanie dzieciom, że można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Dzieci doskonalą umiejętności planowania pracy, logicznego myślenia, motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy, czy porządkowania swojego miejsca pracy.

O PROJEKCIE – KLIK!

4. Bliżej pieska

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedze należy wyposażyć społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.  Działania obejmują: organizację wycieczek – obserwowanie zwierząt żyjących w sztucznych warunkach jak i naturalnym środowisku), włączanie w dbanie o przyrodę wokół placówki, nawiązanie współpracy ze schroniskiem – pomoc potrzebującym zwierzętom, stworzenie kodeksu właściwego zachowania wobec zwierząt.

O PROJEKCIE – KLIK!

5. „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami. Zachęca dorosłych do głośnego czytania dzieciom, wprowadza dzieci w świat literatury, budzi ciekawość do książek poprzez zabawy, piosenki czy twórczość plastyczną.

O PROJEKCIE _ KLIK!

6. „Mamo, tato, wolę wodę!”
„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci  prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

O PROJEKCIE – KLIK!

 

7. „Bohater tygodnia”

„Bohater tygodnia” to projekt, którego celem nadrzędnym jest wdrażanie dzieci do życia społecznego. Zaletą jest nabywanie wzorowych zachowań i dawanie przykładu poprzez obserwację. Dzieci mają możliwość przez cały tydzień wyróżnić się czymś szczególnym. Celem jest zwrócenie uwagi na wszystkich kolegów i koleżanki oraz dostrzeżenie różnorodności grupy.

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty IV
ul. Radkowska 26, 50-537 Wrocław
533 841 455
biuro4@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content