Harmonogram dnia


6:30-8:00

Otwarcie przedszkola, swobodne zabawy i dowolne zajęcia według pomysłów i zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, poranne zabawy ruchowe, rozmowy z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci

8:00-8:30

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole, ćwiczenia ogólnorozwojowe, czas do dyspozycji nauczyciela; czynności porządkowe w sali, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka – przygotowanie do śniadania

8:30-9:00

Śniadanie

9:00-10:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą – zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz zajęcia dodatkowe, w szczególności z języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno– muzyczne, itp.

10:00-10:15

II śniadanie

10:15-11:30

Wycieczki, wyjścia na spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, w razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zajęcia dodatkowe

11:30-12:00

Zupa

12:00-13:15

Leżakowanie dla chętnych dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek), zabawy swobodne i zespołowe w sali i ogrodzie; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, czas do dyspozycji nauczyciela, zajęcia dodatkowe

13:15-14:15

II danie

14:15-15:00

Relaks z bajką i muzyką; zabawy swobodne i zespołowe w sali i ogrodzie; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, czas  do dyspozycji nauczyciela

15:00-15:15

Podwieczorek

15:15-17:30

Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne według zainteresowań, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno– kompensacyjna, zajęcia dodatkowe

13:00-17:30

Odbiór dzieci z przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty V
ul. Dubois 33-35a, Wrocław
(budynek CRZ Krzywy Komin)
71 733 44 30
biuro5@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content