Nasze projekty


Projekty realizowane w naszym przedszkolu

 

 

Piękna Nasza Polska Cała – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

– Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
– Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
– Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
– Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
– Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
– Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

– zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
– tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
– wprowadzenie dziecka w świat literatury;
– budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
– kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
– rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
– rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
– kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
– włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
– promocja przedszkola;
– rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Wrocławski Skaut

– rozwijanie samodzielności dzieci,
– nauka współpracy w grupie,
– poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie,
– integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego,
– rozwijanie pasji i zainteresowań,
– holistyczny rozwój dziecka,
– uczenie odpowiedzialności,
– rozwój kreatywności,

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty V
ul. Dubois 33-35a, Wrocław
(budynek CRZ Krzywy Komin)
71 733 44 30
biuro5@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content