Rodo


Informacja o ochronie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Wrocławskie Skauty V, ul. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@cuk.info.pl oraz telefonicznie: +48 6082949033

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

– Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane przekazane za zgodą osoby, której dane dotyczą

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odwiedzające w/w portale i strony internetowe.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do dnia rozwiązania stosunku pracy wiążącego Pani/Pana z administratorem.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości umieszczenia wizerunku w przestrzeni publicznej (internet).

Kontakt

Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty V
ul. Dubois 33-35a, Wrocław
(budynek CRZ Krzywy Komin)
71 733 44 30
biuro5@wroclawskieskauty.pl

O nas

Przedszkola Wrocławskie Skauty powstały z myślą o Dzieciach, dla których odkrywanie otaczającego ich świata jest prawdziwą pasją. Nasze placówki zapewniają wszechstronny rozwój i wieloetapowe poznawanie aspektów życia w grupie rówieśniczej.

Zobacz nas na

Skip to content